Wednesday, 16 November 2011

Buku Sumber Guru Pendidikan Muzik

http://www.moe.gov.my/bpk/modul_pnp/bs_muzik_kbsr.htm

Buku sumber guru muzik sangat berguna sebagai panduan guru  - guru muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Sila layari pautan ini.

1 comment: